El lloc www.esmoliner.com és una Web propietat d'ÉS MOLINER (MIQUEL RAMIS BORDOY) (CIF: 43041486F) . Aquest lloc i tots els seus continguts són de la seva propietat intel·lectual. La finalitat d'aquest lloc web és facilitar, al públic en general el coneixement dels productes i serveis que ofereix. La informació que conté aquest lloc web és la vigent a la data de la seva última actualització i ha de ser considerada únicament a efectes informatius. ÉS MOLINER (MIQUEL RAMIS BORDOY) rebutja qualsevol responsabilitat que es derivi de la utilització errònia dels continguts del lloc web i es reserva el dret a actualitzar el seu contingut quan vulgui, eliminar total o parcialment el que consideri oportú i a limitar o impedir l'accés de manera temporal o definitiva. No està permesa la modificació de la Web o del seu contingut a persones alienes a ÉS MOLINER (MIQUEL RAMIS BORDOY) o personal autoritzat per l'empresa. L'accés a la Web www.esmoliner.com i l'ús de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de l'usuari. ÉS MOLINER (MIQUEL RAMIS BORDOY) no garanteix que el lloc web o el servidor estiguin lliures de virus informàtics i no es fa responsable dels danys causats per l'accés a la Web o per la impossibilitat d'accedir a ella, ni de les possibles fallades de seguretat que es puguin produir pel fet d'utilitzar versions de navegadors no actualitzades, ni de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador. ÉS MOLINER (MIQUEL RAMIS BORDOY) no es fa responsable de la informació continguda als enllaços de Web a tercers que figurin en aquest lloc web. En cas d'utilitzar cookies o eines de naturalesa similar, no es faran servir per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física que utilitza la Web. La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització pública o qualsevol altra activitat que pugui fer-se de la informació continguda en aquest lloc web i que es faci sense la prèvia autorització d'ÉS MOLINER (MIQUEL RAMIS BORDOY), és una infracció que se sotmet a la legislació vigent. Aquest lloc web, les pàgines que ho formen i la informació o elements que contenen aquestes pàgines, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial dels quals ÉS MOLINER (MIQUEL RAMIS BORDOY) és titular o licenciatario legítim, amb excepció dels quals estiguin registrats a nom dels seus col·laboradors o altres empreses publicitadas en aquesta Web, que estaran, en aquest cas, registrades a nom de les empreses corresponents i de les quals ÉS MOLINER (MIQUEL RAMIS BORDOY) no es responsabilitza de la seva situació legal o registral. ÉS MOLINER (MIQUEL RAMIS BORDOY), no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o dels elements que contenen les pàgines d'aquest lloc web quan la seva titularitat no correspongui a ÉS MOLINER (MIQUEL RAMIS BORDOY) ni a les empreses del seu grup. Queda prohibit, excepte en els casos d'expressa autorització, establir enllaços, hipervínculos o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines del lloc web d'ÉS MOLINER (MIQUEL RAMIS BORDOY) la que substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines Web d'ÉS MOLINER (MIQUEL RAMIS BORDOY) o la informació que contenen sota frames o marques, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat. CONDICIONS D'UTILITZACIÓ El navegant es compromet a utilitzar aquest lloc web sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets d'ÉS MOLINER (MIQUEL RAMIS BORDOY) o de tercers, o que puguin atemptar contra la moral o les normes d'etiqueta de la xarxa. Així mateix, el navegant es compromet expressament a no realitzar cap de les següents activitats: • Destruir, alterar, inutilitzar o de qualsevol altra forma danyar les dades, programes o documents electrònics d'ÉS MOLINER (MIQUEL RAMIS BORDOY) o de tercers. 
 • Obstaculitzar l'accés d'altres usuaris, així com a realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes. 
 • Intentar llegir, esborrar, copiar o modificar els missatges de correu electrònic d'altres usuaris. 
• Utilitzar el sistema per intentar accedir a àrees restringides dels sistemes informàtics d'ÉS MOLINER (MIQUEL RAMIS BORDOY) o de tercers. 
 • Intentar augmentar el nivell de privilegis d'un usuari en el sistema. 
• Introduir programes, virus, macros, exploits, o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de www.esmoliner.com o de tercers. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de 1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals que ens són facilitats a través dels formularis accessibles des del lloc web, poden ser inclosos en un o diversos fitxers, que manté les degudes condicions per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Aquestes dades poden ser tractats i utilitzats per a les activitats inherents a l'objecte social d'ÉS MOLINER (MIQUEL RAMIS BORDOY) o que ens són pròpies de la nostra activitat comercial o d'actuació, especialment a les referides a la comercialització de productes i serveis, tramitació d'expedients i enviaments de notificacions informatives o d'avís i no seran utilitzats amb una fi diferent, garantint que en cap cas les seves dades personals van a ser cedits a tercers, amb excepció dels col·laboradors de l'empresa necessaris per portar a bon terme els serveis que el públic o distribuïdors demandin, ni fets públics. www.esmoliner.com en cas d'utilitzar cookies o eines de naturalesa similar, no es faran servir per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física que utilitza la Web, ni farà ús de les adreces d'IP per a finalitats estadístiques, complint la legislació vigent. El titular podrà exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament de les seves dades personals, enviant un escrit al correu mm o bé a: ÉS MOLINER (MIQUEL RAMIS BORDOY), Disseminat 8721- Sa Casa Blanca, 12 -07199 - Palma de Mallorca (Illes Balears). L'usuari garanteix que les dades que ens facilita a través d'aquesta Web són veraces i mantindrà actualitzada la informació que faciliti de manera que correspongui a la seva situació actual, sent l'únic responsable de possibles falsedats en les dades o inexactituds, de la mateixa manera serà, per aquest motiu l'únic responsable dels perjudicis que causi a www.esmoliner.com o a tercers. Igualment, d'acord amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, presta el seu consentiment exprés per rebre comunicacions comercials per correu electrònic, podent revocar-ho a qualsevol moment remetent un correu electrònic amb Assumpte de Missatge “Baixa” a info@esmoliner.com

Ubicació

Diseminado 8721
Sa Casa Blanca, 12
07199 - Palma de Mallorca

Telèfon i horari

617 311 068

8 a 13h. i 14 a 17h.